Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

1 Portal randki7.pl jest portalem bezpłatnym oferującym usługi opisane w regulaminie
2 Portal randkowy nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem tego portalu
3 Portal randkowy jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia(małoletni mogą korzystać z portalu pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego)

§2 Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z portalu randkowego

- dostęp do internetu
- posiadanie poczty internetowej
- posiadanie przeglądarki internetowej

§3 Oferowane usługi

- tworzenie listy przyjaciół i top przyjaciół
- możliwość dodawania zdjęć
- komentowanie zdjęć
- wysyłanie wiadomości
- zapytania o związek i przyjaźń
- ocenianie profili
- możliwość blokowania użytkowników
- raportowanie w różnych miejscach naszego portalu
- wyszukiwanie zaawansowane
- wyszukiwanie w okolicy
- czat
- pozyskiwanie poleconych

§4 Polityka dotycząca spamu

Użytkownik nie może promować swojego linku do pozyskiwania poleconych wraz z banerami poprzez wysyłanie niechcianych e-maili oraz pozostawiania go w każdym innym miejscu w internecie, w którym użytkownicy nie chcą otrzymywać spamu.

W przypadku informacji od osób trzecich dotyczącej spamu użytkownika portalu randki7, konto takiego użytkownika zostanie usunięte.

§5 Uprawnienia i ograniczenie odpowiedzialności administratora

1 Administrator w każdym momencie ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika bez podawania przyczyny
2 Decyzja administratora o zablokowaniu konta lub użytkownika będzie dokonywana w szczególności, gdy:
- użytkownik łamie przepisy regulaminu
- administrator dostanie raport o negatywnym działaniu użytkownika na innych użytkowników(np. obrażanie innych)
3 Administrator portalu randkowego może w każdej chwili przerwać działanie portalu przez pewien czas na rzecz wprowadzanych ulepszeń
4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy użytkowników, które wynikają z ich udziału w oferowanych usługach
5 Administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika, gdy brak jego aktywności przekroczy 60 dni
6 Administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika, gdy będzie posiadał więcej niż jedno konto

§6 Obowiązki administratora

1 Administrator zobowiązuje się do dopełnienia oferowanych usług
2 Administrator zobowiązuje się do usunięcia konta użytkownika, gdy wyrazi on taką wolę

§7 Obowiązki użytkowników i ich prawa

1 Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów regulaminu
2 Użytkownicy mają prawo do zamknięcia konta w każdym momencie trwania portalu randkowego
3 Użytkownicy nie mogą obrażać innych użytkowników portalu randkowego oraz w każdy inny sposób przyczyniać się do naruszania ich godności

§8 Postanowienia końcowe

1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w każdym momencie trwania portalu randkowego.
2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian oferowanych usług w portalu randkowym w każdym momencie jego trwania.