Związek na odległość to fikcja?

Czy to możliwe?

W kwestii związków na odległość różne osoby mają różne opinie. Jakie jest zdanie ekspertów? Czy rzeczywiście jest możliwość, aby taki związek mógł istnieć?

Spójrzmy na ten problem z tej strony, że każdy związek posiada pewne więzi emocjonalne, a w zasadzie to te więzi łączą partnerów takiego związku. Jest to pierwszy czynnik, który powinien pozwolić wysunąć wniosek, że taki związek sensu nie ma. Jest to wynikiem tego, że nie da się utrzymywać więzi emocjonalnej z kimś, gdy się z nim nie spotykamy.

Co to jest tak naprawdę więź emocjonalna? Więź emocjonalna to poczucie związku dwóch lub więcej osób, które jest wynikiem przeżywania wspólnych chwil. Nie muszą zawsze one być przyjemne. Przykładem może być pobicie kogoś. Takie osoby, które uczestniczą w bójce, też będą łączone poprzez więź emocjonalną, ale będzie ona negatywna. Dlatego też, ich kolejne spotkania mogą się zakończyć kolejną bójką. Związek jednak kojarzy się przede wszystkim z czymś przyjemnym, z więzią emocjonalną, która wynika z radosnych chwil w życiu ludzi. Mogą nimi być wspólne rozmowy, czy pocałunki. Z tego też względu odpowiedź wydaje się prosta, nie ma związku na odległość. Ponieważ dwóch partnerów przebywających w pewnej odległości od siebie nie jest związana żadną więzią emocjonalną, ponieważ nie przeżywają oni wystarczająco dużo chwil. Jest to więc niezgodne z definicją.

Na świecie panują różne poglądy!


Jednakże ludzie mają różne opinie. Skąd one wynikają? Każdy ma swój pogląd na świat. Należy go tolerować i starać się go zrozumieć. Są ludzie, którzy związek uważają za coś innego. Jest to dla nich formalność, na przykład ślub. Jest to opcja, która bierze tylko i wyłącznie ślub, jako dowód na to, że się jest razem. Zdania ekspertów są jednak tutaj jasne, związku nie da się nauczyć. To nie jest zdobyte prawo jazdy, które daje gwarancje pewnych umiejętności. W związku musimy przeżywać wspólne chwile, żeby była więź emocjonalna i żeby można było w ogóle mówić o związku.

Jednak są tacy, którzy przeżywają kilka, a nawet więcej lat w pewnej odległości od siebie i twierdzą, że są w związku. Czy jednak jest to w ogóle związek? Czy tylko tak oni uważają? Trzeba po raz kolejny zadać sobie pytanie, skąd może się w osobach, którzy żyją w pewnej odległości od siebie, stworzyć pewna więź emocjonalna. W zasadzie jest to niemożliwe, o czym już napisaliśmy, ale przybliża nas to do kolejnego pytania, czy istnieje pewna granica czasowa, którą można uznać za taką, że wykroczenie poza nią będzie jednoznacznie przekreślać definicje związku ze względu na to, że nie będzie wytwarzała się pomiędzy ludźmi odpowiednio silna więź emocjonalna? Żadnych wzorów matematycznych tutaj nie da się użyć. Jednak można powiedzieć, że czym więcej wspólnych chwil, tym związek dwóch osób będzie silniejszy i będą oni bardziej związani więzią emocjonalną. Gdy już takie osoby nie będą się widziały tydzień, to taka więź może być już w pewien sposób utracona i będzie trzeba ją na nowo odbudować. Dla jednych dzień może okazać się długim okresem, dla innych miesiąc to będzie dużo. Mówimy tutaj o związku.

Kto mówi prawdę?


W takim razie nie da się jasno sprecyzować, kiedy tak naprawdę będzie można mówić o tym, że związku już nie ma. Wszystko zależy od gustu, dlatego też każdy musi się w tej kwestii zastanowić przed wyborem partnera. Jeśli komuś przeszkadza brak najbliższej osoby przez okres jednego miesiąca, to nie ma sensu się z taką osoba związać, czyli wytwarzać pomiędzy nią a sobą więzi emocjonalnej, która taki związek stworzy.

Pojęcie czasu jest tutaj bardzo istotne. Pozwala ono na to, żeby nie popełnić błędu, który doprowadzi do nieprzyjemności w związku. Należy więc dobrze przemyśleć to, w jaki sposób będziemy się zachowywać po kolejnej przerwie z partnerem.

Skoro już wiemy, że wszystko zależy od gustu człowieka, jeśli chodzi o czas, który eliminuje związek oraz wiadomo już, że związek na odległość istnieje tylko do pewnego momentu, to teraz zastanówmy się nad więzią emocjonalną.

Wszystko jest względne!


Tutaj również możemy wprowadzić pewną względność. Zresztą świat już taki jest, że wszystko w nim jest względne, dlatego też dobrze jest pewne kwestie przemyśleć i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Mianowicie, niektóre więzi emocjonalne są większe, a niektóre zdecydowanie mniejsze. Gdy przeżywamy wspólne chwile i jednocześnie przeżywamy silne wspólne emocje, to więzi emocjonalne dwojga osób będą zdecydowanie silniejsze, niż w przypadku mniejszych emocji. Na przykład, oglądamy mecz, który dostarcza nam dużo wrażeń, potem widzimy kolejny mecz, ale jest on nudny, nieciekawy. Dłużej będziemy pamiętać ten pierwszy mecz, który trzymał nas w większym napięciu. Ten przykład tłumaczy przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

Są różni ludzie


Inną kwestią jest to, że możemy przeżywać różne chwile inaczej, niż będzie przeżywać to inna osoba. Z tego też względu, mamy do czynienia z kolejnym czynnikiem, który będzie decydował o tym, jak silne są więzi emocjonalne. Jeśli będą one wystarczająco duże, to tutaj również możemy mieć do czynienia z osobami o innych poglądach. Jeśli ktoś będzie w silnej więzi emocjonalnej ze swoją najbliższą osobą, to albo będzie ciągle jej potrzebował, albo będzie mógł dłużej bez niej wytrzymać.

Teraz już wiemy, że odpowiedź na pytanie więzi emocjonalnej nie jest taka prosta. Mamy do czynienia z różnymi czynnikami, które mają na nią wpływ, co później przekłada się na czas, jaki będziemy tolerować bez obecności drugiej osoby.

A może jest rozwiązanie?


Kolejną sprawą jest to, że w dzisiejszym świecie technika jest zaawansowana i mamy do czynienia z różnymi formami kontaktowania się z innymi ludźmi. Jednakże nie każdy takie coś akceptuje, ale są i zwolennicy na przykład kamery, dzięki której możemy widzieć drugą osobę, a nawet gestykulować do siebie. Pamiętajmy jednak, że w takim momencie będziemy się znajdować w pewnej odległości, a mimo to możemy przeżywać wspólne emocje i więź emocjonalna może zaistnieć. Jest to więc pewna szansa, aby zaprzeczyć temu, co zostało wcześniej napisane. Czyli temu, że nie ma związku na odległość na dłuższy czas. Tutaj musimy znowu wyodrębnić różne grupy ludzi. Dla niektórych takie wspólne przeżycia nie będą miały znaczenia, ale dla innych będą akceptowane. Jednak, zdanie ekspertów jest w tej kwestii raczej jednoznaczne, prawdziwe więzi tworzą się wtedy, gdy widzimy drugą osobę nie poprzez kamerę, tylko z bliskiej odległości.

Kiedy są największe emocje?


Warto więc się dowiedzieć, kiedy będziemy przeżywać największe emocje i przez to będą łączyć nas największe więzi emocjonalne. Dzieje się to wtedy, gdy jesteśmy blisko siebie i przeżywamy przyjemne chwile. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o seks, ale mowa również o wspólnych wyjazdach, czy też romantycznych kolacjach. Pamiętajmy, żeby dużo ze sobą rozmawiać, wtedy bardzo możemy się przywiązać do drugiej osoby. Jeśli będziemy mili dla siebie i będziemy mówić, to po prostu więzi emocjonalne będą zdecydowanie większe, niż w przypadku, gdyby osoby nie były zainteresowane wspólną rozmową, czy przebywaniem ze sobą.

Czy może w takim razie być coś innego, co wpłynie na to, że będziemy w związku z drugą osobą? Bez więzi emocjonalnej nie ma związku. Jak to jeszcze udowodnić? Pamięć człowieka niestety nie jest doskonała. Przeciętny człowiek zapomina wiele istotnych dla niego wydarzeń z przeszłych lat. Łatwo jest sobie wymazać z pamięci miesiące w życiu. A tak naprawdę żyjemy w czasoprzestrzeni. Chodzi o to, że czas jest takim czwartym wymiarem, który dodaje się do trójwymiarowego świata. Gdybyśmy żyli w czterowymiarowym świecie, to moglibyśmy się cofać w przeszłość, inaczej mówiąc, moglibyśmy wrócić do wydarzeń z przeszłości, ale nasze życie brnęłoby równocześnie dalej. Jest w tym trochę fizyki, ale uzmysławia to, jak nam niewiele brakuje do tego, żeby w takim czterowymiarowym świecie żyć. Pamięć jest i pozwala ona sięgać w przeszłość, warto więc wspominać wspólne chwile, co będzie również wpływać na silniejszą więź emocjonalną. Jednak natura człowieka jest taka, że po pewnym czasie zapomina on w większości o tym, co było wcześniej, dlatego też brak spotykania się z najbliższą osobą często prowadzi do rozpadu związku.

Opinie to dowód!


Najlepszym dowodem są opinie ludzi, którzy próbowali żyć na odległość i im się to jednak nie udawało. Człowiek nie jest po prostu stworzony do tego, żeby mógł tak funkcjonować. W większości przypadków jego pamięć okaże się zbyt słaba i zapomni on drugiej osobie. Jest to wniosek, który wskazuje pewne ograniczenie wynikające z tego, że pamięć człowieka jest niedoskonała i często już nie pamięta, co się dokładnie wydarzyło poprzedniego dnia.

Podsumowując, aby odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące tego, czy jest możliwy związek na odległość, po pierwsze musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest więź emocjonalna. Mianowicie, tworzy się w trakcie przeżywania wspólnych chwil z innymi osobami i może ona doprowadzić do związku dwóch osób. Więź emocjonalna dowodzi, że związek na odległość nie istnieje. Jednak zależnie od gustu człowieka, możemy tolerować pewien czas, w którym nie będziemy się widzieć i jednocześnie będzie to związek. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę fakt wytworzonej wcześniejszej więzi emocjonalnej. Pamiętajmy, że pamięć człowieka jest słaba. Z tego też względu, zapomina on wydarzenia z poprzednich dni. Sprawia to, że tracimy pewną więź emocjonalną z drugą osobą i po prostu o niej zapominamy. Dowodem tego, że nie ma związku na odległość, są opinie ludzi, którzy w większości przypadków są na nie.